Rotbehandling

Åtgärdskod, pris, (referenspris inom parantes)

501 Rensning och rotfyllning en kanal 3930(3710)

502 Rensning och rotfyllning två rotkanaler 4525(4475)

503 Rensning och rotfyllning tre rotkanaler 5710(5615)

504 Rensning och rotfyllning fyra eller fler rotkanaler 6120(6120)

520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1180(875)

521 Akut trepanation och kavumextirpation 1180(875)

522 Komplicerad kanallokalisation 880(880)

523 Stiftborttagning 1280(1280)

Vad är rotbehandling och varför gör tandläkaren rotbehandling?

När tanden rotbehandlas tandläkaren rengör insidan av tanden helt ren och fri från skadat eller infekterad pulpavävnad – i vardaglig bruk kallad tandnerven – och därefter tanden fylles med material som kallas guttaperka.

Det tar oftast minst 2 besök innan tanden kan rotfyllas – är infektionen i anslutning till tanden svårläkt kan flera besök behövas. Ett rotbehandlingsbesök tar som regel 1- 1,5 timmar.

Som regel vid första besöket tandläkaren rengör insidan av tanden helt rent och placerar medikament som kallas Calasept/ CaOH/ calciumhydroxid inuti tanden och medikament får vara inuti tanden i 7 – 14 dagar.

Om tanden efter 7 – 14 dagar är helt besvärsfri kan tanden rotfyllas med guttaperka – annars tandläkaren fyller tanden på nytt med medikament och nytt besök inbokas om 7 – 14 dagar.

Kostnaden till patient är inte högre även om flera besök krävs för rotbehandling.

När måste rotbehandling utföras?

Den vanligaste orsaken är att tanden har fått en kariesskada som har gått så djupt in i tandsubstans – dentin – att tandnerven har infekterats och tandvärk – pulpit – uppkommer.

En vanlig orsak är också en tandskada – trauma – eller fraktur på en tand som gör att tandens pulparum har blivit blottlagd och står helt öppet utan skyddande tandsubstans – dentin – med infektion i tandnerven som följd.

Det förekommer också att tanden har frakturerat så illa att det ej finns möjlighet göra ny krona på tanden utan stiftförankring på insidan av tanden ( = retention saknas på tandläkarspråk ). Innan stift placeras inuti tanden måste tanden rotbehandlas.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close