Tandkrona eller bro

Åtgärdskod, pris, (referenspris inom parantes)

800 Permanent tandstödd krona, en per käke 6900(6225)

801 Permanent tandstödd krona, flera på samma käke 6540(4855)

802 Laboratorieframställd pelare 4060(3430)

803 Klinikframställd pelare 1645(1645)

804 Hängande led i bro som ersätter den saknade tanden 2470(2375)

805 Emaljretinerad konstruktion,etsbro, per stöd 2595(2035)

811 Cementering av lossnad tandstödd konstruktion, per stöd 650(630)

Vad är en krona? Vad är en bro? Vad är en brygga?

En krona är en av tandtekniker framställd ersättning för den del av tanden som är synlig. Som bilden ovan visar har en framtand nr. 22 gått av helt, tandtekniker framställde till patienten en tandkrona i helkeramisk material som sedan cementerades på plats.

En bro = en brygga, olika namn på samma konstruktion.

En bro ersätter tandluckan som kommit till pga en tand har helt tagits bort.

På bilden till höger finns tandluckor i överkäke då framtand nr. 12 och framtand nr. 22 saknas.

För att kunna framställa en bro krävs att det finns kvar en tand på båda sidor av tandluckan.

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close