Tandfyllning

E-tidsbokning är öppet dygnet runt!

Åtgärdskoder,priser,(referenspris inom parantes)

701 Fyllning av en yta på en framtand eller hörntand 665(665)

702 Fyllning av två ytor på en framtand eller hörntand 1050(1050)

703 Fyllning av tre eller flera ytor på en framtand eller hörntand 1290(12490)

704 Fyllning av en yta på en kindtand 850(850)

705 Fyllning av två ytor på en kindtand 1245(1245)

706 Fyllning av tre eller flera ytor på en kindtand 1660(1660)

707 Tandkrona i plastiskt material, klinikframställd 1885(1885)

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 600(600)

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 480(480)

322 Stegvis excavering 1225(1225)

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close