Tandvårdstaxa

Allmän information om tandvårdstaxa

Kostnadsfri tandvård till barn och unga vuxna upp till 23 års ålder

Kontakta Folktandvården Region Örebro län för ytterligare information

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Från den första juli det år Du fyller 24 år har Du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag.

Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB

Från och med det året Du fyller 24 år och till och med det året Du fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år

Från och med det året Du fyller 30 år och till och med det året Du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år

Från och med det året Du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år

Du får ett nytt allmänt tandvårdsbidrag den första juli varje år

Allmänt tandvårdsbidrag kan sparas i maximalt 2 år

Särskilt tandvårdsbidrag ( STB )

Om Du besväras av muntorrhet pga medicinering eller har en allmänsjukdom som gör det svårare upprätthålla god munhälsa Du kanske har rätt till STB. Fråga Din läkare om du har möjlighet få ett läkarintyg som styrker detta.

STB är per idag 600 kronor per halvår och kan användas för förebyggande tandvård.

Kostnadsförslag

I samband med undersökningsbesök Du får ett kostnadsförslag för planerat behandling

Vad är ett referenspris?

Referensprislistan innehåller de tandvårdsåtgärder som ingår i högkostnadsskyddet

Referenspriset ligger till grund för den ersättning Du kan få av staten för Din tandvård

Referenspriserna är utarbetade av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Högkostnadsskydd

För att tandvården inte ska kosta för mycket finns ett högkostnadsskydd som innebär att Du får hjälp efter en viss summa

Högkostnadsskyddet beräknas utifrån referenspriset

Tandvårdskostnad enligt referenspriser

Upp till 3000 kronor Du betalar hela kostnaden

Mellan 3001 och 15 000 kronor Du betalar 50% – Försäkringskassan betalar 50%

Över 15 000 kronor Du betalar 15% – Försäkringskassan betalar 85%

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close