Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod, pris, (referenspris inom parantes)

301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 445(445)

302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 830(830)

303 Sjukdoms-eller smärtbehandling, omfattande 1230(1230)

304 Sjukdoms-eller smärtbehandling, särskild tidskrävande 1685(1685)

311 Information/ instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar 475(475)

312 Uppföljande information/ instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar 190(190)

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close