Undersökning

E-tidsbokning är öppet dygnet runt!

Åtgärdskoder, Klinikpris, (referenspris inom parantes).

101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 935 (935)

103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 405 (405)

107 Omfattande kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 1155 (1155)

Åtgärder för röntgenundersökning

121 Röntgenundersökning av enskild tand 90(60)

123 Röntgenundersökning, helstatus 885 (885)

127 Röntgenundersökning, delstatus 2-6 bilder 280(210)

128 Röntgenundersökning, större delstatus 7 eller flera bilder 450(365)

Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik

141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 885(640)

161 Salivsekretionsmätning 695 (695)

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 415 (415)

Vi rekommenderar alla vuxna göra årskontroll ( basundersökning ) med bite-wing röntgenbilder med 12 – 18 månaders mellanrum.

Ta gärna med aktuell medicinlista/ namn på mediciner Du använder till vårdbesöken!

Om undersökningsintervallen överstiger 18 månader kan ett hål mellan tänderna eller under/ i anslutning till en fyllning växa så stort att tanden måste rotbehandlas eller inte kan lagas mera.

Med stigande ålder det kan vara nödvändigt använda olika typer av mediciner dagligen – blodtrycksmediciner, blodförtunnande medicinering, medicinering mot hjärt- och kärlsjukdomar, psykofarmaka m.fl – vilket ökar risken för kariesskador då muntorrhet kan uppkomma som biverkning till medicinering.

Förutom tandborstning morgon och kväll med fluortandkräm vi rekommenderar vuxna skölja med någon typ av fluorlösning ( Flux, Dentan m.fl.) dagligen.

” Tandhälsan är som ett banklån – det går att strunta i sköta lånet men förr eller senare får man betala tillbaka lånet med skyhög ränta. “

Besök oss regelbundet på årskontroller så slipper Du betala skyhög ränta senare!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är BS333-1.png

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close